Retencja w leczeniu ortodontycznym

Retencja to ostatni etap leczenia ortodontycznego, który polega na utrwaleniu osiągniętych wyników.

Zmiany w położeniu zębów podczas ortodoncji wpływają negatywnie na tkanki przyzębia (czyli na tkanki otaczające ząb). Po zdjęciu aparatu ortodontycznego przyzębie potrzebuje pewnego czasu na regenerację i utrwalenie wyników. W tym kontekście odgrywa kluczową rolę retencja.

Rodzaj retencji jest wybierany przez prowadzącego leczenie lekarza. Najczęściej stosowane są:

  • Płytki retencyjne (czyli aparaty, które można zdjąć).