Ruszający się ząb – przyczyny i skuteczne leczenie

Ruszający się ząb może być sygnałem poważnej choroby lub wynikiem urazu. Decydujący jest czas, gdyż opóźnienie w interwencji może skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami. Stan ten wymaga natychmiastowej uwagi i nie powinien być bagatelizowany. Pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się ze specjalistą stomatologiem.

Przyczyny ruszania się zębow

Objaw ruszania się zęba może być zauważalny podczas żucia, gryzienia lub szczotkowania zębów. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn ruchomości zębów stałych. Często wynika to z urazów mechanicznych, zwichnięć, złamań lub bruksizmu, czyli zgrzytania zębami.

Nierzadko rozchwiane zęby są symptomem poważnych schorzeń, takich jak zaawansowana próchnica, powikłania związane z rozwijającą się chorobą przyzębia, czyli paradontozą. Ruchomość zęba może być także efektem infekcji wywołanej przez bakterie, niszczące zarówno dziąsła, jak i kość, w której ząb jest osadzony.

Ruchomość zęba może pojawić się po leczeniu kanałowym (endodontycznym) lub w trakcie terapii ortodontycznej. Często jest to powikłanie tego rodzaju leczenia. W przypadku dzieci, u których ruszają się zęby mleczne, nie ma powodu do niepokoju, gdyż jest to zjawisko fizjologiczne, zwykle związane z wyrzynaniem się zębów stałych.

Co robić, gdy ząb zaczyna się ruszać?

Jeśli zauważymy, że któryś z naszych zębów zaczyna tracić stabilność, należy jak najszybciej skonsultować się ze stomatologiem. Tylko wtedy istnieje szansa na uratowanie poruszającego się zęba. Specjalista wykorzystując odpowiednie narzędzia diagnostyczne, takie jak periotest, oceni stopień ruchomości zęba.

Wyróżnia się cztery stopnie ruchomości (od 0 do 3, gdzie 0 oznacza minimalną ruchomość charakterystyczną dla niektórych zdrowych zębów). Szybka i trafna diagnoza stanowi fundament dalszego postępowania. Zazwyczaj konieczne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego w celu dokładniejszej oceny sytuacji.

W przypadku, gdy ząb (lub kilka zębów) zaczyna się ruszać po urazie lub uderzeniu, należy niezwłocznie udać się do pogotowia stomatologicznego lub gabinetu dentystycznego. W takich sytuacjach kluczowe jest szybkie działanie.

Dzięki zabiegowi reimplantacji (inaczej replantacji), czyli ponownemu umieszczeniu zęba w zębodole, istnieje możliwość uratowania nawet wybitych zębów. Istotne jest, aby utracony ząb przechowywać w odpowiednich warunkach.

Profilaktyka stomatologiczna

Podkreślamy istotę profilaktyki w utrzymaniu zdrowia zębów, która obejmuje konsekwentną higienę jamy ustnej, regularne wizyty kontrolne u stomatologa oraz profesjonalną higienizację w gabinecie stomatologicznym. Ważne jest także poznanie właściwej techniki szczotkowania zębów, języka oraz masażu dziąseł.

Dokładne mycie zębów zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej, rozwojowi próchnicy pierwotnej i wtórnej, a także redukuje ryzyko stanów zapalnych przyzębia i tkanek miękkich.

Zgodnie z opinią ekspertów stomatologicznych, ważną rolę w trwałości leczenia stomatologicznego (w tym implantologicznego, chirurgicznego, protetycznego czy zachowawczego) odgrywa codzienna higiena jamy ustnej, regularne wizyty kontrolne oraz przeprowadzane procedury higienizacyjne.

Możemy zatem stwierdzić, że przeważająca odpowiedzialność za długotrwałe efekty leczenia stomatologicznego spoczywa na samych pacjentach.

Nie bez znaczenia jest również wczesna diagnoza i szybkie podjęcie leczenia, niezależnie od rodzaju schorzenia, co istotnie wpływa na prognozę leczenia.

Umów wizytę

Make an appointment