Protetyka

Protetyka zębów. Zdrowy, piękny uśmiech przyciąga uwagę, wzbudza zaufanie i pomaga zrobić dobre pierwsze wrażenie. Braki w uzębieniu są częstą przyczyną silnego dyskomfortu psychicznego oraz kompleksów.

Protetyka zębów Warszawa

Protetyka stomatologiczna polega na najwierniejszym, jak to możliwe, odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po uszkodzeniu lub utracie zębów naturalnych. Protetyka zębów obejmuje pełną rehabilitację narządu żucia przy zastosowaniu najnowszych technik. W zależności od potrzeb pozwala uzupełnić braki w uzębieniu (licówki, korony i mosty). Licówki ceramiczne to cienkie płatki porcelany przyklejane na zewnętrzną, wargową, powierzchnię zębów (wymaga to minimalnie inwazyjnej preparacji zęba – z redukcją nawet 0,2 mm).

Na słynny „Hollywood smile” składa się komplet przynajmniej sześciu licówek w przednim odcinku łuku zębowego. Licówki wykonuje się najczęściej w następujących przypadkach: trwałe, niedające się wybielić przebarwienia, tremy (przerwy między zębami), nierówne zęby, niewielkie wady zgryzu (jeśli pacjent wyklucza leczenie ortodontyczne), uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek urazu (pęknięcia, złamania). Ważne są regularne wizyty kontrolne co sześć miesięcy, pozwalające lekarzowi dentyście na wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Korony protetyczne

Z kolei korony to przypominające nakładkę uzupełnienia protetyczne pozwalające odbudować zniszczone zęby. Mogą poprawić ich kształt, kolor, wielkość, a także przywrócić im wszystkie niezbędne funkcje. Stosuje się je wówczas, gdy u pacjentów występuje np. duże, próchnicowe zniszczenie korony zęba, złamanie w wyniku urazu, przebarwienie tkanek. Korona jest zamocowana na stałe, nie można jej wyjąć z ust. Leczenie protetyczne w Warsaw Dental Center obejmuje możliwość ekspresowego wykonania korony, ograniczając do minimum czas oczekiwania na jego zakończenie – zazwyczaj w ciągu jednego dnia, co stanowi innowację.

Jakie są rodzaje uzupełnienia korony porcelanowej?

Korony porcelanowe dzielą się na kilka rodzajów. Wśród nich można wyróżnić następujące typy:  
 • częściowe – przykrywające tylko fragment korony naturalnego zęba,
 • osłaniające – ich zadanie to osłanianie korony zębowej,
 • całkowite – pozwalają na odbudowanie całości uszkodzonej korony.

Mosty protetyczne

Mosty protetyczne odbudowują brakujące zęby, wykorzystując pozostałe własne zęby, czyli tzw. zęby filarowe. Na nie zakłada się korony, a zęby brakujące pomiędzy zębami filarowymi uzupełnia przęsłem zamocowanym pomiędzy koronami zębów filarowych. Nakłady ceramiczne (inlay/onlay) są alternatywą dla rozległych uzupełnień kompozytowych. Taki nakład jest trwalszy, szczelniejszy i bardziej estetyczny. W przeciwieństwie do koron nakład odbudowuje jedynie powierzchnię żującą zęba.

Co to są wkłady koronowo-korzeniowe?

Wkłady koronowo-korzeniowe to stałe uzupełnienia protetyczne, pozwalające na odbudowę zniszczonej korony zęba. Zazwyczaj wykonuje się je ze specjalnego włókna szklanego, dostosowanego do kolorystyki i typu uzębienia pacjenta.

Jakie są etapy zakładania wkładów koronowo-korzeniowych?

Lekarz rozpoczyna proces od leczenia kanałowego. W jego trakcie stomatolog usuwa wypełnienie kanałów, znajdujących się bliżej korony zęba. Następnie stosuje specjalne wkłady w jamie ustnej pacjenta. Są one wykonane z włókna szklanego. Całość następuje w trakcie jednej wizyty. Obecnie protetyka stomatologiczna dysponuje rozwiązaniami, które pozwalają na szybkie przeprowadzenie całego procesu.

Dobra klinika stomatologiczna to miejsce, w którym można całkowicie bezpiecznie i profesjonalnie poprawić estetykę uzębienia. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które borykają się z ubytkami w obrębie jamy ustnej.

Nowoczesne leczenie

Podczas pierwszej wizyty lekarz protetyk ocenia stan uzębienia pacjenta (ubytki próchnicowe, liczba ewentualnych braków zębowych oraz wzajemną relację między zębami żuchwy i szczęki, tj. okluzji). Wówczas oceniane są warunki zgryzowe pacjenta, badane mięśnie żucia oraz kondycja stawów skroniowo-żuchowowych. Lekarz pyta pacjenta o jego codzienne negatywne zwyczaje (parafunkcje) mające duży wpływ na stan jego uzębienia – ogryzanie paznokci, gryzienie kostek lodu, otwieranie butelek zębami), a także o występowanie czynników stresogennych w życiu, jakość snu, wady postawy ciała oraz choroby ogólnoustrojowe. Przeprowadzany jest też test Koisa (zestaw pytań pozwalający postawić wstępną diagnozę). Na tej wizycie wykonuje się również fotograficzną dokumentację medyczną oraz pantomogram (OPG) lub komputerową tomografię stożkową (CBCT). Należy podkreślić, że ilość emisji promieniowania rentgenowskiego porównywana jest do kilkugodzinnego lotu samolotem albo zjedzenia około 40 bananów. Protetyk, w zależności od wskazań, może zalecić konsultację z lekarzami innych specjalności – dentystą ogólnym (stomatologia zachowawcza), endodontą (ewentualne leczenie kanałowe), periodontologiem, ortodontą, chirurgiem (chirurgia stomatologiczna).

Protetyka zębów – plan leczenia

Na podstawie wyników konsylium lekarze układają kompleksowy plan leczenia wraz z kosztorysem. Na kolejnej wizycie prezentowany on jest pacjentowi i szczegółowo omawiany. Przy kompleksowych odbudowach protetycznych przedstawiane są pacjentowi: wizualizacja komputerowa (Smile Design – na ekranie komputera lekarz pokazuje pacjentowi, jak będzie wyglądał przewidywany finalny efekt leczenia) oraz mock up (indywidualny projekt 3D zakładany na zęby pacjenta – oceniana jest wówczas nie tylko estetyka, ale też funkcjonalność nowych warunków zgryzowych; na tym etapie możliwe jest dokonanie zmian w projekcie). Po akceptacji pacjenta (czasami w wypadku rehabilitacji narządu żucia może być konieczne zacementowanie koron tymczasowych na wzór mock up’u w celu określenia funkcjonalności projektu) lekarz przystępuje do preparacji zębów pod przyszłe uzupełnienia protetyczne.

Lekarz dentysta ocenia, który wariant wypełnienia jest wystarczający dla pacjenta – tradycyjny (małe ubytki) czy komputerowy (ubytki średnie i duże). Następnie wykonywane są wyciski zębów, do których dentysta używa najnowocześniejszego skanera wewnątrzustnego 3 Shape Smile Design, wykorzystywanego do skanowania jamy ustnej. W bezbolesny i szybki sposób skraca proces leczenia. Cyfrowa rejestracja wnętrza jamy ustnej pacjenta jest precyzyjna i eliminuje konieczność powtarzania procedury oraz przyspiesza leczenie. Wykonanie wycisku Skanerem 3-Shape Trios jest wliczone w cenę leczenia. Stomatologiczna frezarka pięcio-osiowa firmy RS-Team to sprzęt najwyższej klasy, którego używamy do wytwarzania koron, mostów i innych materiałów protetycznych.

Uzupełnienia protetyczne zębów – rodzaje

Uzupełnienia protetyczne dzielą się na stałe (osadzone w cemencie, bez możliwości swobodnego wyjmowania) oraz ruchome. Uzupełnienia stałe to: licówki, wkłady koronowe, korony protetyczne i mosty protetyczne. Ruchome to: protezy szkieletowe oraz protezy osiadające. Protezy ruchome mogą być połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą rygli, koron teleskopowych, zasuw lub zatrzasków. Klinika Warsaw Dental Center wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. W przypadku gdy konieczne jest usunięcie wszystkich zębów, lekarz protetyk wykonuje protezę całkowitą natychmiastową (tj. proteza akrylowa, która działa także jako opatrunek i w takich sytuacjach ułatwia proces adaptacji). Warto też pamiętać, że stałych uzupełnień protetycznych nie wolno wykonywać u dzieci, a u dorosłych tylko z zakończonym rozwojem kostnym.

Takie elementy mogą być wykonane z różnych materiałów. Wyróżnia się m.in. protezy akrylowe. Oprócz tego istnieją specjalne części wyjmowane. Uzupełnienia protetyczne ruchome wymagają wkładania i zdejmowania w razie potrzeby, a także regularnego mycia. Powstają po wykonaniu zdjęć i odlewów w jamie ustnej pacjenta.

W przypadku pacjentów, którzy decydują się na ruchome protezy

WSKAZANIA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI PROTEZ
 • Codzienna skrupulatna higiena jamy ustnej i protez ma istotne znaczenie dla zachowania zdrowia ogólnego.
 • Należy codziennie dokładnie czyścić protezy pod strumieniem wody specjalną szczotką przeznaczoną do tego celu oraz przy użyciu środka czyszczącego do protez bez dodatków ściernych.
 • Po dokładnym oczyszczeniu protez, należy je zawsze opłukać pod bieżącą wodą przed ponownym wprowadzeniem do jamy ustnej.
 • Po dokładnym oczyszczeniu protez, należy je zawsze opłukać pod bieżącą wodą przed ponownym wprowadzeniem do jamy ustnej.
 • Protezy powinny być corocznie czyszczone profesjonalnie przez lekarza dentystę lub higienistkę stomatologiczną przy użyciu ultradźwięków, w celu minimalizacji akumulowania płytki bakteryjnej protez w czasie.
 • Nie należy umieszczać protez we wrzącej wodzie lub pozostawiać w roztworach zawierających podchloryn sodu, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem protezy.
 • Należy stosować przerwę nocną podczas użytkowania protez oraz przechowywać protezę/protezy poza jamą ustną w środowisku suchego powietrza, co zapobiega namnażaniu się grzybów.
 • Każdy użytkownik protezy/protez powinien, co najmniej raz w roku zgłosić się na badanie kontrolne, w celu oceny stanu protez oraz kostnego i śluzówkowego podłoża protetycznego.

Umów wizytę

Make an appointment