Oligodoncja – czyli wrodzony brak zębów

W naszej klinice przyjmujemy pacjentów z różnorodnymi problemami, zarówno estetycznymi, jak i poważnymi wadami szkieletowymi. Jednym z takich schorzeń jest oligodoncja – wrodzony brak co najmniej sześciu zębów stałych. Skuteczne leczenie oligodoncji wymaga kompleksowego podejścia interdyscyplinarnego, aby zapewnić pacjentom najlepsze rezultaty.

Oligodoncja – co to jest?

Oligodoncja to rzadkie schorzenie rozwojowe, charakteryzujące się wrodzonym brakiem sześciu lub więcej zębów stałych. Jeśli brakuje 1-5 zębów, nazywamy to hipodoncją, natomiast brak wszystkich zawiązków zębów mlecznych lub stałych to anodoncja. Brak zawiązków zębowych jest najczęściej spotykanym zaburzeniem rozwojowym uzębienia, z częstotliwością występowania od 0,3% w Izraelu do 17,5% w Laponii.

Przyczyny oligodoncji

Oligodoncja i hipodoncja mogą występować samodzielnie jako wady izolowane lub jako część zespołów wad genetycznych. Najczęściej związane są z dysplazją ektodermalną – rzadką chorobą, która obejmuje również zaburzenia rozwojowe włosów, paznokci i gruczołów potowych. Badania w Norwegii wykazały, że 57% osób z oligodoncją ma również inne zaburzenia rozwojowe.

Objawy i diagnoza oligodoncji

Oprócz braku zębów, oligodoncji często towarzyszą inne anomalie w obrębie układu stomatognatycznego, takie jak zmniejszona żuchwa, szczęka, węższy wyrostek zębodołowy czy mikrodontyczne zęby. Przyczynami tych schorzeń są zwykle mutacje genów, ale mogą to być również choroby wirusowe w czasie ciąży czy czynniki środowiskowe.

Diagnostyka i leczenie oligodoncji

Rozpoznanie oligodoncji opiera się na zdjęciach radiologicznych i badaniu klinicznym. Leczenie wymaga interdyscyplinarnego podejścia, z udziałem ortodonty, protetyka, chirurga, a często także logopedy, fizjoterapeuty i psychologa.

Etapy leczenia:

  1. Diagnostyka: Szczegółowe badanie warunków zgryzowych, w tym badanie kondylograficzne.
  2. Planowanie leczenia: Opracowanie planu leczenia ortodontycznego, aby stworzyć warunki do przyszłej odbudowy protetycznej.
  3. Zabiegi przygotowawcze: Często potrzebna jest augmentacja kości ze względu na trudne warunki anatomiczne.
  4. Uzupełnienia protetyczne: Najczęściej stosowane są korony na implantach. U pacjentów poniżej 18 roku życia stosuje się rozwiązania tymczasowe, takie jak protezy stałe lub nakładkowe, o ile nie ma wskazań do wcześniejszej implantacji.
  5. Operacje ortognatyczne: W niektórych przypadkach konieczna jest operacja ortognatyczna. Pacjenci mogą jednak wybrać kamuflaż ortodontyczny i kompensację zębową.

Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone leczenie kompensacyjne pozwala pacjentom z oligodoncją uzyskać satysfakcjonujące, stałe uzębienie, które przywraca prawidłowe funkcje żucia, gryzienia, mowy oraz estetykę.

Podsumowanie

Oligodoncja to poważne schorzenie wymagające kompleksowego leczenia i współpracy specjalistów. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym i terapeutycznym możliwe jest skuteczne zarządzanie tym schorzeniem i przywrócenie pacjentom pełnej funkcjonalności oraz estetyki uzębienia.

Umów wizytę

Make an appointment