Kiedy można wszczepić implant po usunięciu zęba?

Ile trzeba czekać na wszczepienie implantu?

Usunięcie zęba może prowadzić do niekorzystnych zmian w jamie ustnej, które mogą ujawnić się zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Braki w uzębieniu to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny.

Po ekstrakcji zęba mogą wystąpić problemy z gryzieniem, a także przemieszczenie się pozostałych zębów w stronę luki. Aby uniknąć tych powikłań, implant powinien być wszczepiony jak najszybciej, o ile nie ma żadnych przeciwwskazań.

Kiedy pacjent powinien umówić się na implantację? Najlepszą ocenę terminu zabiegu dokona lekarz implantolog, który przeprowadzi szczegółowe badanie stomatologiczne oraz wykona niezbędną tomografię komputerową.

Czas oczekiwania na wszczepienie implantu jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników, takich jak stan kliniczny pacjenta, obecność stanów zapalnych czy szybkość gojenia się tkanek. Istotne jest przeprowadzenie diagnostyki radiologicznej i oddanie się w ręce doświadczonego specjalisty, aby implantacja zakończyła się długotrwałym sukcesem.

Jakie zmiany zachodzą w jamie ustnej po ekstrakcji zęba?

Usunięcie nawet jednego zęba powoduje zaburzenia homeostazy, czyli równowagi organizmu. Ma to poważne konsekwencje, nie tylko w obrębie wyrwanego zęba, ale także dla całego układu stomatognatycznego.

Ubytki kości po usunięciu zęba

U osób, które dawno utraciły zęby, mogą pojawić się nieodwracalne zmiany w jamie ustnej. Przejawia się to nie tylko zaburzeniem zgryzu, ale także utratą kości, co prowadzi do zaniku wyrostka zębodołowego. Jest to widoczne jako charakterystyczne przewężenie od strony luki po zębie.

Dbając o zdrowie jamy ustnej i odpowiednio reagując na utratę zębów, można zminimalizować ryzyko powikłań i zapewnić sobie lepszą jakość życia.

Wszczepienie implantów zaraz po usunięciu zęba

Implantacje natychmiastowe to zabiegi polegające na wszczepieniu implantów bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Umożliwiają one umieszczenie implantu w miejscu po usuniętym zębie podczas jednej wizyty. Często implantacja natychmiastowa nie wymaga dodatkowego cięcia, ponieważ wykorzystuje się lukę w wyrostku zębodołowym powstałą po usunięciu zęba.

Warunki do wykonania implantacji natychmiastowej

Jeżeli lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań ogólnoustrojowych i istnieją odpowiednie warunki podłoża kostnego, można przeprowadzić zabieg implantacji natychmiastowej zaraz po ekstrakcji. Warunkiem jest odpowiednia jakość i wielkość wyrostka zębodołowego.

Okres integracji kości

Gojenie się podłoża kostnego z wykorzystaniem materiału kościozastępczego zazwyczaj trwa od 3 do 6 miesięcy. Proces ten jest indywidualny, ponieważ regeneracja kostna zachodzi inaczej u każdego pacjenta. Kluczowe w okresie osteointegracji są wizyty kontrolne, podczas których implantolog ocenia stan gojenia się kości. Na każdej wizycie wykonywane jest zdjęcie RTG, które umożliwia ocenę procesu. Prawidłowo wygojone podłoże kostne kwalifikuje pacjenta do zabiegu implantacji.

Stany zapalne wokół zębów

W przypadku stanów zapalnych wokół zębów, które są wskazaniem do ekstrakcji, implantacja natychmiastowa nie jest zalecana. Istnieje ryzyko namnażania się bakterii, co może prowadzić do braku integracji kości z implantem. W takich sytuacjach implantację odracza się najczęściej na okres 4 tygodni.

Przeciwwskazania do wstawienia implantu

  • Pacjenci poniżej 16. roku życia – związane z rozwojem kości, niektórzy specjaliści odraczają zabieg do późniejszego wieku
  •  Ciąża
  • Zaawansowana osteoporoza
  • Paradontoza
  • Choroby nowotworowe
  • Cukrzyca
  • Choroby psychiczne
  • Leczenie bisfosfonianami
  • Niekorzystne warunki anatomiczne w obrębie jamy ustnej
  • Tymczasowe przeciwwskazania miejscowe, np. urazy, zapalenie śluzówki

Umów wizytę

Make an appointment