Dlaczego warto udać się do protetyka?

Dr. Bartosz Leończak z pacjentką

Czym jest protetyka?

Protetyka to uznana specjalizacja stomatologiczna, która obejmuje diagnostykę, planowanie leczenia, rehabilitację oraz utrzymanie funkcji, komfortu, wyglądu i zdrowia jamy ustnej u pacjentów dotkniętych schorzeniami klinicznymi związanymi z brakującymi lub uszkodzonymi zębami oraz tkankami jamy ustnej i szczękowo-twarzowej.

Kim jest protetyk?

Protetyk to wykwalifikowany dentysta, który ukończył szkołę dentystyczną i przeszedł co najmniej trzy lata specjalistycznego szkolenia w ramach akredytowanego przez CODA programu podyplomowego z zakresu protetyki. Ich specjalizacja obejmuje leczenie i przywracanie problematycznych stanów stomatologicznych i twarzowych, w tym odtwarzanie brakujących struktur zębów i szczęki. Protetycy posiadają dogłębną wiedzę w dziedzinie kosmetyki, implantów dentystycznych, koron, mostów, protez, a także schorzeń skroniowo-żuchwowych (TMJ/TMD) i nie tylko.

Jak protetyk różni się od innych dentystów i specjalistów stomatologicznych?

Słowo „prostho” oznacza „wymianę”, zaś „donta” odnosi się do „leczenia zębów”. Protetycy są specjalistami uznawanymi za ekspertów w przypadkach, gdy konieczna jest wymiana jakiejkolwiek struktury w jamie ustnej. Mogą to być pojedyncze zęby, wiele zębów lub nawet wszystkie zęby i dziąsła. Chociaż inni dentystowie mogą wykonywać niektóre z tych procedur, to protetycy są specjalistami, którzy specjalizują się w tego rodzaju opiece.

Protetycy przechodzą zaawansowane szkolenie w zakresie odbudowy i wymiany zębów. Są liderami w planowaniu leczenia stomatologicznego i często kierują zespołami dentystów ogólnych, innych specjalistów oraz personelu medycznego, aby dostarczyć rozwiązania odpowiednie do potrzeb pacjenta.

Dlaczego warto wybrać protetyka?

Wybór protetyka jest uzasadniony ze względu na jego zaawansowane wykształcenie, skuteczność oraz specjalistyczną wiedzę, którą łączy z nowoczesną technologią. Protetycy są wszechstronnie przeszkoleni w najnowszych technikach i procedurach leczenia skomplikowanych przypadków stomatologicznych, przywracając optymalną funkcję i estetykę.

Ich rygorystyczne szkolenie i doświadczenie pozwala im na unikalne zrozumienie dynamiki uśmiechu i utrzymania zdrowej jamy ustnej.

Kim jest technik dentystyczny?

Technik laboratorium dentystycznego to wykwalifikowany specjalista, który w oparciu o projekty i instrukcje dostarczone przez lekarza protetyka, zajmuje się wykonywaniem uzupełnień protetycznych, koron, mostów oraz protez.

Umów wizytę

Make an appointment