Przed
Po

Proces leczenia tej pacjentki był długotrwały, co wynikało z jej niestabilnego stanu zdrowia spowodowanego poważnym wypadkiem, a także z dentofobii. Chociaż obawiała się wizyt u stomatologa, marzyła o pięknych, jasnych i równych zębach. Niestety, lata unikania kontroli stomatologicznych doprowadziły do powstania próchnicy oraz defektów wypełnień. Choć lekarze proponowali pewne metody leczenia oraz odbudowę zębów za pomocą implantów, pacjentka nie zdecydowała się na te kroki.

Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzono szczegółowy przegląd stanu uzębienia, dokonano oceny warunków zgryzowych oraz sporządzono niezbędne zdjęcia oraz dokumentację radiologiczną. Dzięki wsparciu naszych ekspertów, w tym doktora Tomasza Kuprysia, pacjentka nabrała pewności siebie w gabinecie stomatologicznym. Zgodziła się na leczenie kanałowe prowadzone przez doktor Urszulę Leończak, wybierając znieczulenie miejscowe zamiast ogólnego.

Po uzdrowieniu zębów przystąpiono do realizacji założeń protetycznych. W szczęce zamontowano mosty i korony ceramiczne, a w żuchwie przeprowadzono odbudowę zębów poprzez wybielenie kompozytem techniką flow injection. Braki zębowe zostały uzupełnione ceramicznym mostem.

Lekarze: lek. dent. Msc. Urszula Leończak, lek. dent. spec. chir. stom. Bartosz Leończak